به اطلاع می رساند مطب مهرماه 1402 تعطیل است


1-مطب مهرماه 1402 تعطیل است.نوبت های آبان ماه باز شده و قابل رزرو می باشد

2-ویزیت پرداخت شده قابل استرداد نیست.چنانچه با دلیل موجه نیاز به کنسلی باشد از آنجا که بابت ویزیت ثبت شده در سایت، دارایی مبلغی جهت مالیات مطالبه خواهد کرد وجه دریافتی پس از کسر این مبلغ برگردانده می شود

3-بعد از عملیات پرداخت ، حتما باید پیغام "نوبت ویزیت برای شما رزرو شد " را مشاهده کنید.در غیر این صورت بانک مبلغ کسر شده را به حسابتان برگشت زده و نوبتی ثبت نمی شود

ادامه